Članovi Vijeća

Rašid Kičić - predsjedavajući

Mira Vujeva - zamjenica predsjedavajućeg

Aleksandra Ćirić - zamjenica predsjedavajućeg

Radmila Čičković - član

Željko Peštić - član

Amra Abadžić - član

Širaza Brka - član

Đuka Huremović - član

Goran Pandžić - Načelnik Sekretarijata Savjeta za dražavnu pomoć BiH, po ovlaštenju