Članovi Vijeća

Željko Peštić - predsjedavajući

Radmila Čičković - zamjenica predsjedavajućeg

Amra Abadžić - zamjenica predsjedavajućeg

Širaza Brka - član

Dženan Selimbegović - član

Radenka Srndović - član

Đuka Huremović - član

Mira Vujeva - član.