Članovi Vijeća

Radmila Čičković - predsjedavajuća

Mira Vujeva - zamjenica predsjedavajuće

Dženan Selimbegović - zamjenik predsjedavajuće

Željko Peštić - član

Amra Abadžić - član

Širaza Brka - član

Radenka Srndović - član

Đuka Huremović - član