Odluke Vijeća

2023.godina

Rješenje broj: UP/I 03-26-1-62-4/22 od 28. augusta 2023. godine

Rješenje broj: UP/I 03-26-1-63-5/22 od 22. juna 2023. godine

Rješenje broj: UP/I 03-26-1-54-19/21 od 22. juna 2023. godine

Rješenje broj: UP/I 02-26-1-51-27/21 od 21. marta 2023. godine

2022.godina

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske za odobrenje državne pomoći u obliku garancije korisniku Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće a. d. Trebinje - Zavisno preduzeće "Elektrokrajina" a. d. Banja Luka za dugoročno zaduženje emisijom vlastitih obveznica

Rješenje kojim se poništava Rješenje Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, broj: UP/I 03-26-1-42-4/18 od 23.7.2018. godine u vezi s dodjelom državne pomoći u obliku garancije korisniku Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d. d. Sarajevo, za kreditno zaduženje u svrhu realizacije Projekta "Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla"

Zaključak kojim se prekida postupak pokrenut po Zahtjevu Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine za odobrenje državne pomoći za poticaj razvoju sektora elektronskih medija

Ministarstvo energetike i rudarstva Republike Srpske za odobrenje državne pomoći u obliku garancije korisniku Hidroelektrana "Dabar" d.o.o. Trebinje

Rješenje kojim se poništava  Zaključak Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, broj UP/I 02-26-55-18/20 od 9.6.2021. godine, te se odobrava državna pomoć u obliku jamstva korisniku Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično poduzeće a.d. Trebinje

Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za odobrenje državne pomoći u obliku subvencije privrednim subjektima iz oblasti saobraćaja s ciljem ublažavanja posljedica izazvanih pandemijom COVID-19

2021.godina

Garancije korisniku Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Matično preduzeće a.d. Trebinje za kreditno zaduženje u svrhu sticanja kapitala u preduzeću "Ruding" d.o.o. Ugljevik

Garancije korisniku Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" - Zavisno preduzeće "Rudnik i Termoelektrana Gacko" a. d. Gacko, za kreditno zaduženje u svrhu kapitalnog remonta Termoelektrane Gacko

2020.godina

Subvencija kupcima KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo, sadržane u Zaključku Vlade Kantona Sarajevo za prevazilaženje posljedica poskupljenja cijene prirodnog gasa u periodu od 1.9.2019. do 31.12.2019. godine

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske za odobrenje državne pomoći korisniku "Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj za podršku Projektu restrukturiranja

2019.godina

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. za nabavku vatrogasnog vozila i neophodne aerodromske opreme

2018. godina

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske za odobrenje državne pomoći u obliku subvencije korisniku Preduzeću za poštanski saobraćaj Republike Srpske a. d. Banja Luka za usluge u poštanskom saobraćaju

Federalno ministarstvo finansija za odobrenje državne pomoći u obliku garancije korisniku Javno preduzeće "Elektroprivreda BiH" d. d. Sarajevo, za kreditno zaduženje u svrhu realizacije Projekta "Izgradnja bloka 7 - 450 MW TE Tuzla"

2016. godina

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Živinice za unapređenje i nadogradnju aerodromske infrastrukture

Vlada Tuzlanskog kantona za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Radio-televizija Tuzlanskog kantona" d.o.o. za pokriće dijela njegovih troškova poslovanja u 2014. godini

Federalno ministarstva prometa i komunikacija za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Radio-televizija Federacije Bosne i Hecegovine" Sarajevo za tehničko opremanje

2015. godina

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Živinice, za pokriće dijela njegovih troškova poslovanja u 2014. godini 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u programu "Sufinansiranje podrške boljem funkcioniranju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine"

Federalni zavod za zapošljavanje za odobrenje državne pomoći sadržane u Programu zapošljavanja Roma u 2014. godini

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać za pokriće dijela njegovih troškova poslovanja u 2014. godini

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike za odobrenje državne pomoći sadržane u Programu sufinansiranja zapošljavanja i sufinansiranja sticanja prvog radnog iskustva

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u programu "Podrška turističko-kulturnim, gastronomskim i drugim oblicima manifestacija i sajmova koji imaju internacionalni značaj u Federаciji BiH, a koji promoviraju turističku destinaciju, raspoložive resurse, tradiciju i kulturu naroda i običaja u Federaciji BiH"

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u programu "Financiranje kamata korisnicima kojima je odobren kredit putem Razvojne banke, a koji se odnose na unapređenje infrastrukture postojećih ugostiteljsko-smještajnih objekata, izgradnju novih ugostiteljskih objekata, proširenje smještajnih kapaciteta postojećih ugostiteljskih objekata, s ciljem unapređenja turizma"

Federalno ministarstva okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u programu "Komisiona kreditna linija putem Razvojne banke za poticaj razvoja turizma, namijenjena provođenju Programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom za 2014. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, za finansiranje tekuće likvidnosti i održavanja zaposlenosti ugostiteljsko-smještajnih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine kategoriziranih s 4* ili 5*"

Federalno ministarstva okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u "Programu podrške putničkim agencijama koje rade na dovođenju turista u BiH - INCOMING i vrše promociju raspoloživih resursa i turističkih destinacija na području Federacije BiH"

Federalno ministarstva okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u "Programu podrške uvođenja sistema upravljanja kvalitetom HACCP i HALAL certifikata u turizmu i ugostiteljstvu" 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u programu "Podrška razvoju ruralnog turizma, s posebnim naglaskom na mlade i žene u ruralnim područjima i stvaranje takvog okruženja koje osigurava dugoročnu profitabilnost i održivost turizma kako bi se smanjilo iseljavanje mladih ljudi sa sela, te njihovim ostankom na selu doprinijelo obogaćenju raznolikosti ruralne ekonomije, kao i spolne ravnopravnosti, gdje će žene i muškarci ravnopravno raditi na obogaćivanju turističke ponude"

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u programu "Refundiranje kamata na godišnjem nivou uz kamatnu stopu do 5% korisnicima kojima su kredit odobrile komercijalne banke do maksimalnog iznosa 1.000.000,00 KM za 2014. godinu, za projekte koji se odnose na unapređenje infrastrukture novih ugostiteljsko-smještajnih objekata, izgradnju novih ugostiteljskih objekata, proširenje smještajnih kapaciteta postojećih ugostiteljskih objekata, povećanje konkurentnog poslovanja, nabavku opreme i dr., s ciljem unapređenja turizma"

Federalno ministarstvo okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći korisniku Ekonomski institut Sarajevo za realizaciju projekta "Finansiranje Programa podrške izmjena i dopuna Prijedloga strategije razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine" 

Federalnoo ministarstvo okoliša i turizma za odobrenje državne pomoći sadržane u programu "Podrška dizanja svijesti o okolišu u Federaciji Bosne i Hercegovine"

2014. godina

Federalno ministarstva prometa i komunikacija za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo za sufinansiranje obavljanja usluga željezničkog putničkog saobraćaja i željezničkog kombinovanog saobraćaja u 2014. godini

 Federalno ministarstva prometa i komunikacija za odobrenje državne pomoći korisniku Javno preduzeće "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o. Živinice, za pokriće dijela njegovih troškova poslovanja u 2014. godini

Federalno ministarstva prometa i komunikacija za odobrenje državne pomoći JP "Međunarodna zračna luka - aerodrom Mostar" d.o.o. Mostar za pokriće dijela njegovih troškova poslovanja u 2014. godini

Federalno ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta za odobrenje programa državne pomoći - "Kreditni poticaj razvoja, preduzetništva i obrta" namijenjen malim i srednjim privrednim subjektima

Federalno ministarstva prometa i komunikacija za odobrenje državne pomoći Bosansko Hercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji za njeno finansiranje u 2014. godini

Vlada Zeničko-dobojskog kantona - Biznis servis centra za odobrenje programa državne pomoći - Kreditno-garancijski fond namijenjen malim i srednjim privrednim subjektima

Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske za odobrenje državne pomoći korisniku "Željeznice Republike Srpske" a.d. Doboj za sufinansiranje željezničkog putničkog saobraćaja u 2014. godini

 Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske za odobrenje državne pomoći Preduzeću za usluge u zračnom saobraćaju "Aerodromi Republike Srpske" a.d. Banja Luka za pokriće njegovih troškova poslovanja u 2014. godini

Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske za odobrenje državne pomoći Bosansko Hercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji za njeno finansiranje u 2014. godini