FILTRIRANJE PRIKAZA

28.9.2018

3. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući zaštitu zdravlja i potrošača

U Briselu je 20. septembra 2018. godine, održan 3. sastanak Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju uključujući i zaštitu zdravlja i potrošača, između Europske unije i Bosne i Hercegovine

26.9.2018

Sastanak predstavnika organa konkurencije i državne pomoći

U Skoplju je 17. i 18. jula 2018. godine, održan sastanak predstavnika institucija iz oblasti konkurencije i državne pomoći iz zemalja CEFTA.

5.4.2018

Treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-BiH

U Briselu je 27. marta 2018. godine održan treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine

19.3.2018

Radionica Sekretarijata Energetske zajednice u Beču

Održana je radionica o državnoj pomoći pod nazivom „Smjernice o državnoj pomoći za okoliš i energiju“

13.11.2017

Završna konferencija

Održana završna konferencija projekta koji finansira Vijeće Ministara “Podrška uspostavljanju sistema državne pomoći u BiH , tehnička pomoć Vijeću za državnu pomoć u BiH sa realizacijom programa obuka tijela za provođenje i primjenu Zakona o sistemu državne pomoći u BiH te davaoce državne pomoći u BiH“

15.5.2017

Studijsko putovanje u zemlje EU

U sklopu projekta pod nazivom „ Podrška uspostavljanja sustava državne potpore u BiH, tehnička pomoć Vijeću za državnu potporu u BiH sa realizacijom programa obuke tijela za provođenje i primjenu Zakona o sustavu državne potpore u BiH te davaoce državne potpore BiH“ , sprovedena je aktivnost organizacije studijskog putovanja u dvije reprezentativne zemlje Europske Unije sa adekvatnim iskustvom u primjeni sustava državne potpore