SEMINARI

Održani seminari u sklopu Projekta "Podrška Vijeću za državnu pomoć BiH"

25.1.2021

Vijeće za državnu pomoć BiH je u 2020. godini aktivno radilo na podizanju svijesti i znanja o ulozi politike i prava državne pomoći i kroz održavanje radionica u sklopu Projekta „Podrška Vijeću za državnu pomoć BiH.

Vijeće za državnu pomoć BiH je u 2020. godini aktivno radilo na podizanju svijesti i znanja o ulozi politike i prava državne pomoći i to kroz održavanje radionica u sklopu Projekta „Podrška Vijeću za državnu pomoć BiH. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine posvećeno je unaprijeđenju sistema državne pomoći u Bosni i Hercegovini i provođenju aktivne politike promocije državne pomoći kao četvrtog stuba konkurencije.

Seminari su održani u periodu od 23.avgusta do kraja oktobra 2020.godine, a planirano je održavanje još četiri seminara u mjesecu februaru.

Vijeće je održalo osam seminara za organe za provođenje kao nosioce implementacije Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, i to četiri seminara o osnovnim principima i četiri seminara iz oblasti specifičnih instrumenata dodjele državne pomoći.

Također, održano je i šest seminara za davaoce državne pomoći po istom principu. Seminari su održani u Sarajevu, Banja Luci, Brčkom i Mostaru.