VIJESTI

Završna konferencija

13.11.2017

Održana završna konferencija projekta koji finansira Vijeće Ministara “Podrška uspostavljanju sistema državne pomoći u BiH , tehnička pomoć Vijeću za državnu pomoć u BiH sa realizacijom programa obuka tijela za provođenje i primjenu Zakona o sistemu državne pomoći u BiH te davaoce državne pomoći u BiH“

Konferencija kojom se zvanično obilježio završetak projekta Podrška uspostavljanju sistema državne pomoći u BiH , tehnička pomoć Vijeću za državnu pomoć u BiH sa realizacijom programa obuka tijela za provođenje i primjenu Zakona o sustavu državne pomoći u BiH te davaoce državne pomoći u BiH“ održala se 14. juna  2017. godine u hotelu Bristol u Sarajevu.

Na konferenciji predstavljeni su rezultati projekta čiji je cilj bio podrška BiH u ispunjavanju obaveza koje proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a koje se tiču usklađivanja s EU pravilima o konkurenciji i državnoj pomoći. Projekat je u prethodnih šest mjeseci radio na osiguranju konkurentnog i transparentnog ekonomskog prostora, veće kontrole nad javnom potrošnjom i ispunjavanju obaveza iz međunarodnih ugovora koji sadrže odredbe o državnoj pomoći. Također, održana je panel diskusija na temu značaj uspostavljanja sistema državne pomoći u BiH za EU integracije.

Pored projektnog tima na konferenciji su prisustvovali predstavnici Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine i Sekretarijata te Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalnog ministarstva finansija i Ministarstva finansija RS.