VIJESTI

Treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje EU-BiH

5.4.2018

U Briselu je 27. marta 2018. godine održan treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine

U Briselu je 27. marta 2018. godine održan treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Delegacije EU i BiH su razmotrile političke i ekonomske prilike u BiH i razmijenile informacije u vezi sa provedbom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u oblasti pravde, slobode i sigurnosti, trgovine, industrije, unutrašnjeg tržišta i konkurencije, socijalne politike, transporta, regionalnog razvoja, poljoprivrede i ribarstva. Evropska komisija je pozdravila dostavu odgovora BiH na Upitnik.

Predstavnik Vijeća za državnu pomoć BiH na ovom sastanku bio je Aleksandar Ristić, stručni savjetnik za državnu pomoć, koji je delegaciji Evropske komisije pružio informacije o stanju u oblasti državne pomoći vezano za usklađivanje BiH zakonodavstva sa acquis-em, finansiranje Vijeća za državnu pomoć BiH, primjenu jednobraznog pravnog okvira za državnu pomoć, te pitanje ispunjavanja uslova iz člana 71 stav (7) SSP-a, odnosno izrade regionalne karte državne pomoći.

Delegacija EU je pozdravila aktivnosti Vijeća za državnu pomoć BiH na usklađivanju zakonodavstva sa EU acquis-em i preporučila da BiH nastavi sa usklađivanjem pravnog okvira za državnu pomoć sa acquis-em, te da završi usklađivanje postojećih programa pomoći. Takođe, EU je pozvala BiH da riješi problem finansiranja Vijeća, te da pripremi podatke o BDP-u usklađene na nivou NUTS-a II, kako bi Vijeće izradilo kartu regionalne pomoći.