VIJESTI

Sastanak predstavnika organa konkurencije i državne pomoći

26.9.2018

U Skoplju je 17. i 18. jula 2018. godine, održan sastanak predstavnika institucija iz oblasti konkurencije i državne pomoći iz zemalja CEFTA.

Glavni cilj sastanka bio je poštovanje obaveza u skladu sa odredbama Sporazuma CEFTA i Konsolidovanim višegodišnjim akcionim planom (MAP) za regionalno ekonomsko područje. Kao poseban cilj sastanka raspravljana je administrativna saradnja između nadležnih organa za nadgledanje državne pomoći koja prati CEFTA i vremenski okvir MAP-a. Predstavnici organa za konkurenciju predstavili su nacionalna pravila konkurencije i postupke koji se odnose na poštovanje obaveza preuzetih u okviru CEFTA.

Predstavnik Vijeća za državnu pomoć BiH na ovom sastanku bio je Aleksandar Ristić, stručni savjetnik za državnu pomoć, koji je u skladu sa dnevnim redom upoznao prisutne sa stanjem zakonodavnog okvira u oblasti državne pomoći u BiH, kao i o problemima vezano za obavezu izvještavanja CEFTA o državnoj pomoći.

Između ostalog predloženo je osnivanje Odbora za konkurenciju i državnu pomoć u okviru CEFTA. Sekretarijat CEFTA se obavezao da će izraditi Nacrt Odluke o osnivanju Odbora za konkurenciju i državnu pomoć i isti dostaviti kontakt tačkama zemalja članica CEFTA na saglasnost.