FILTRIRANJE PRIKAZA

15.4.2024

Tehnička pomoć Evropske unije Bosni i Hercegovini

"EU podrška o zakonodavstvu o državnoj pomoći u Bosni i Hercegovini"

25.1.2021

Održani seminari u sklopu Projekta "Podrška Vijeću za državnu pomoć BiH"

Vijeće za državnu pomoć BiH je u 2020. godini aktivno radilo na podizanju svijesti i znanja o ulozi politike i prava državne pomoći i kroz održavanje radionica u sklopu Projekta „Podrška Vijeću za državnu pomoć BiH.

8.11.2017

Studijsko putovanje u Beograd

Članovi Vijeća za državnu pomoć BiH i uposlenici Sekretarijata Vijeća za državnu pomoć BiH u oktobru su posjetili Komisiju za kontrolu državne pomoći pri Ministarstvu finansija Republike Srbije.

8.11.2017

Studijsko putovanje u Zagreb

Članovi Vijeća za državnu pomoć BiH i uposlenici Sekretarijata Vijeća za državnu pomoć BiH u novembru su posjetili Ministarstvo finansija Republike Hrvatske.

1.11.2017

Održan seminar u Mostaru 7. i 8. juna 2017.godine

Predstavnici Sekretarijata i članovi Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine učestvovali su na četvrtom posljednjem seminaru u okviru Projekta „Podrška uspostavljanju sistema državne pomoći u BiH, tehnička pomoć Vijeću za državnu pomoć u BiH sa realizacijom programa obuka tijela za provođenje i primjenu Zakona o sistemu državne pomoći u BiH te davaoce državne pomoći u BiH“

1.6.2017

Na Jahorini održan Projekat „Podrška uspostavljanju sistema državne pomoći u BiH"

Projekat „Podrška uspostavljanju sistema državne pomoći u BiH, tehnička pomoć Savjetu za državnu pomoć u BiH sa realizacijom programa obuka tijela za provođenje i primjenu Zakona

28.4.2017

Seminar Vlašić 26.-27.04.2017.godine

Učesnici seminara upoznati su i s EU propisima i pravilima o državnoj pomoći koji uređuju izuzeća od načelne zabrane dodjele državne pomoći, odnosno omogućuju dodjelu državne pomoći u skladu s člankom 107. stavkom 3. Ugovora o funkcioniranju EU (UFEU) putem programa državne pomoći